Dyrekcja i nauczyciele - Szkoła Podstawowa w Stradomi Wierzchniej

Idź do spisu treści

Menu główne:

Dyrekcja i nauczyciele

O szkoleDyrektor szkoły:

Anna Kamińska

Nauczyciele w roku szkolnym 2023/2024


• Anna Kamińska –  edukacja wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne, pedagogika specjalna, gimnastyka korekcyjna, bibliotekoznawstwo, edukacja przedszkolna
• Małgorzata Bőhm – edukacja wczesnoszkolna
• Teresa Dakowska- matematyka, informatyka,  biblioteka, oligofrenopedagogika,doradztwo zawodowe, edukacja wczesnoszkolna, wychowanie przedszkolne
• Izabela Podralska – pedagog, pedagog specjalny, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
• Beata Kaleta – edukacja wczesnoszkolna, edukacja przedszkolna, plastyka, muzyka
• Lidia Mielcarek – język polski, historia
• Michał Kaschytza -język niemiecki, historia, wiedza o społeczeństwie
• Anna Szadkowska - matematyka, fizyka, wychowanie fizyczne
• Arkadiusz Chowański – wychowanie fizyczne, fizyka, edb
• Teresa Leszczyna – chemia
• Ks. Mateusz Szmajdziński - religia
• Aneta Marcinowska - edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, technika, biologia, logopedia, wychowanie do życia w rodzinie, pedagogika opiekuńcza i terapia pedagogiczna
• Zuzanna Czajka - edukacja przedszkolna, edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną,chemia, edukacja przedszkolna
• Marcin Piórek - język angielski
• Małgorzata Gaś – psycholog

Wychowawstwa


Klasa 0 – p. Małgorzata Bőhm
Klasa 1 – p. Beata Kaleta
Klasa 2 -  p. Aneta Marcinowska
Klasa 3  - p. Wiesława Suska
Klasa 4 – p. Zuzanna Czajka
Klasa 5 – p. Anna Szadkowska
Klasa 6 – p. Lidia Mielcarek
Klasa 7 – p. Michał Kaschytza
Klasa 8 – p. Izabella Podralska

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego