Działania koordynatora do spraw bezpieczeństwa 2022/2023 - Szkoła Podstawowa w Stradomi Wierzchniej

Idź do spisu treści

Menu główne:

Działania koordynatora do spraw bezpieczeństwa 2022/2023

Bezpieczeństwo

Działania koordynatora ds. bezpieczeństwa w roku szkolnym 2022/2023 będą skoncentrowane wokół następujących zadań:
• koordynowanie działań w zakresie bezpieczeństwa w ramach realizowanych w szkole programów: wychowawczo-profilaktyki;
• reagowanie w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa uczniów,
• pomoc nauczycielom w nawiązywaniu współpracy z instytucjami i służbami działającymi na rzecz rozwiązywania problemów dzieci i młodzieży,
• współpraca z rodzicami i środowiskiem na rzecz poprawy bezpieczeństwa w szkole i jej otoczeniu,
• promowanie problematyki bezpieczeństwa dzieci i młodzieży,
• prowadzenie akcji profilaktycznej mającej na celu podnoszenie bezpieczeństwa uczniów oraz zapobieganie uzależnieniom i przemocy wśród uczniów

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego