Historia szkoły - Szkoła Podstawowa w Stradomi Wierzchniej

Idź do spisu treści

Menu główne:

Historia szkoły

O szkole

Historia szkoły


Według sycowskiego kronikarza i nauczyciela, autora obszernej monografii powiatu sycowskiego - Josepha Franzkowskiego -  pierwsza Szkoła w Stradomi Wierzchniej powstała w roku 1763. Budynek szkoły był parterowy i posiadał jedną salę lekcyjną. Pierwszym stradomskim  nauczycielem był Gottfried Warkus. W latach 1826 – 1873 nauczał w Stradomi Wierzchniej Christian Bransel. Stradomska szkoła, podobnie jak większość szkół w powiecie sycowskim, była szkołą dwujęzyczną. Jeszcze w latach 80-tych XIX wieku oprócz języka niemieckiego stosowano w nauczaniu pomocniczo język polski.
W roku 1848 zbudowano nowy murowany budynek szkolny z dwiema salami lekcyjnymi i mieszkaniem dla nauczyciela. W roku 1910 obowiązki kierownika szkoły pełnił nauczyciel Frenz.Budynek szkolny zbudowany w roku 1848.
W okresie dwudziestolecia międzywojennego w budynku mieściły się mieszkania dla nauczycieli.


Wraz ze wzrostem liczby mieszkańców Stradomi Wierzchniej w 1915 roku wybudowano trzyklasową szkołę z mieszkaniem dla nauczyciela. W okresie międzywojennym szkołą zarządzał  nauczyciel Flegel, który po wytyczeniu nowej granicy państwowej między Polską i Niemcami przybył z Mąkoszyc. Objął on funkcję kierownika w stradomskiej szkole. W latach 30-tych obowiązki kierownika szkoły przejął Herbert Sämann, który pełnił również posadę organisty w miejscowym kościele ewangelickim i prowadził chór kościelny. Ponadto w szkole pracowali także: Alfred Kynast oraz Johanna Cebulla. Do roku 1945 szkoła była ewangelicką szkołą powszechną, do której uczęszczały także dzieci wyznania katolickiego.Przedwojenny budynek szkolny zbudowany w roku 1915.
Szkoła spłonęła podczas styczniowej ofensywy Armii Czerwonej w 1945 roku.

 Szkolna fotografia z roku 1928. Wśród uczniów siedzi kierownik szkoły Flegel, z lewej strony stoi późniejszy kierownik szkoły Herbert Sämann, z prawej strony nauczyciel Kusche.


Po zakończeniu działań wojennych w 1945 roku do Stradomi Wierzchniej przybyli pierwsi polscy osadnicy, którzy głównie pochodzili z powiatu wieluńskiego. Jednym z ważniejszych wówczas zadań było uruchomienie szkoły podstawowej. Budynek szkolny zbudowany w 1915 roku spłonął i nie nadawał się do zagospodarowania. W tej sytuacji decyzją starosty w Sycowie dla potrzeb szkoły przeznaczono jedno pomieszczenie w zabytkowym pałacu neobarokowym z 1880 roku. Organizatorem i pierwszym nauczycielem szkoły w Stradomi Wierzchniej była Helena Lemańska. Przez pierwsze dwa lata Helena Lemańska pełniła rolę organizatora, kierownika i nauczyciela. W jej przelanych na papier wspomnieniach czytamy: „...początki były trudne. W przydzielonym pomieszczeniu nie było żadnego sprzętu. Rodzice uczniów z własnej inicjatywy przynosili stoły, krzesła, ławki. Organizowali również zabawy, fanty i tym sposobem gromadzili pieniądze na potrzeby szkoły”.
We wrześniu 1945 roku na pierwsze zajęcia szkolne zgłosiło się 84 uczniów. Mieli od 7 do 15 lat. Wielu z nich, w tym i starsi, nie umiało czytać i pisać. Po wstępnym egzaminie podzielono ich na trzy oddziały. W wielu przypadkach obok 15-latka siedział 7-latek. Jednocześnie przez trzy pierwsze powojenne lata prowadzono w szkole kurs dla analfabetów. Kursy te ukończyło około 25 starszych osób.

 


Na zdjęciu wśród uczniów kierownik szkoły Helena Lemańska i nauczyciel Julian Zdulski.


W celu poprawy warunków lokalowych szkoły wiosną 1946 roku przeprowadzono prace adaptacyjne poniemieckiego pałacu w dawnym majątku ziemskim Stradomia Średnia. Budynek ten służył potrzebom szkoły w latach 1946 – 1975.
Budynek szkolny w Stradomi Wierzchniej w latach 1946 – 1975.


W wyniku pożaru w 1968 roku część budynku szkolnego uległa zniszczeniu. Po pożarze ponad 100 uczniów skierowano do szkół w Poniatowicach, Działoszy i Gaszowicach. Szkody wywołane pożarem oraz zły stan techniczny budynku spowodowały, że dyrekcja szkoły, rodzice i władze oświatowe podjęły starania o budowę nowej szkoły. Zabiegi trwały bardzo długo. W okresie pięciu lat na doraźne remonty i naprawy przeznaczono ponad 500 tysięcy ówczesnych złotych. Prace remontowe nie zmieniły zasadniczo sytuacji stradomskiej szkoły. Wreszcie po długich zabiegach podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Budownictwa Rolniczego w Sycowie na budowę nowej szkoły 1000-latki. W dniu 5 listopada 1972 roku został położony kamień węgielny, a wiosną 1973 roku ruszyła budowa wymarzonego obiektu szkolnego.  Budowa nowej szkoły trwała dwa lata. W dniu 6 marca 1975 roku w nowym obiekcie odbył się uroczysty apel z udziałem władz, wykonawców i rodziców, który zainaugurował naukę w nowej szkole. Dnia 3 czerwca 1977 roku odbyła się uroczystość nadania i wręczenia sztandaru. Nowa szkoła posiadała 9 sal lekcyjnych, świetlicę, salę gimnastyczną i zaplecze kuchenne. Można więc było myśleć o tworzeniu specjalistycznych pracowni przedmiotowych oraz wszechstronnym rozwijaniu działalności dydaktycznej, wychowawczej i sportowo – kulturowej.
Obowiązki kierownika/dyrektora szkoły pełnili:
1945 – 1947 Helena Lemańska
1947 – 1950 Kazimierz Przewoźny
1950 – 1951 Czesław Kusza
1951 – 1977 Helena Lemańska
1977 – 1997 Jadwiga Grudzień
1997 – 2010 Krystyna Wojtasik
2010 – do chwili obecnej Anna Kamińska

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego