Podziękowania - Szkoła Podstawowa w Stradomi Wierzchniej

Idź do spisu treści

Menu główne:

Podziękowania

PODZIĘKOWANIE

Szanowni Rodzice


Dyrekcja i Grono Pedagogiczne składają serdeczne podziękowania dla Pani Eweliny Sambor za własnoręcznie wykonane świeczniki na uroczystości szkolne.
PODZIĘKOWANIE

Szanowni Rodzice


Dyrekcja i Grono Pedagogiczne składają serdeczne podziękowania dla Pana Łukasza Jaworskiego za zaangażowanie i pomoc w wymianie pieca centralnego ogrzewania w szkole.
PODZIĘKOWANIE

Szanowni Rodzice


Dyrekcja i Grono Pedagogiczne składają serdeczne podziękowania dla Państwa Weroniki i Tomasza Adamus za ofiarowanie blatów na stoliki szkolne.
PODZIĘKOWANIE

Szanowni Rodzice


Dyrekcja i Grono Pedagogiczne składają serdeczne podziękowania dla ochotniczej Straży Pożarnej w Stradomi Wierzchniej za wykonanie i zamontowanie wspaniałej dekoracji instruktażowej na korytarzu szkolnym  dotyczącej udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.PODZIĘKOWANIE

Szanowni Rodzice


Dyrekcja i Grono Pedagogiczne składają serdeczne podziękowania dla Sołtysa i Radnego pana Mariana Lemperta oraz dla księdza proboszcza Tomasza Hojeńskiego za pomoc i współpracę dla dobra naszej szkoły.


PODZIĘKOWANIE

Szanowni Rodzice


Dyrekcja i Grono Pedagogiczne składają serdeczne podziękowania Radzie Rodziców przy Szkole Podstawowej w Stradomi Wierzchniej i wszystkim zaangażowanym Rodzicom    za pomoc w funkcjonowaniu naszej szkoły w roku szk.2019/2020.

PODZIĘKOWANIE

Szanowni Rodzice


Dyrekcja i Grono Pedagogiczne składają serdeczne podziękowania Radzie Rodziców za pomoc w organizacji  i przeprowadzeniu uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka.

Pragniemy podziękować również wszystkim rodzicom za upieczenie pysznych ciast. Zaproszeni goście byli zachwyceni poczęstunkiem.

Przy Państwa zaangażowaniu uroczystość  udała się wyjątkowo i przyniosła wiele radości naszym uczniom oraz  ich Babciom i Dziadkom.
Serdecznie dziękujemy w imieniu Rodziców Nikosia,
za tak duże zaangażowanie w zbiórkę nakrętek.
Trzymamy kciuki za Ciebie Nikosiu!
Uczniowie, nauczyciele i pracownicy Szkoły Podstawowej w Stradomi Wierzchniej.

Najserdeczniejsze podziękowania dla Pana Spychały, Pana Białka
i naszego Księdza proboszcza Tomasza za wsparcie finansowe przy pracach  remontowych w naszej szkole.

Dyrektor SP w Stradomi Wierzchniej
składa Serdeczne podziękowania dla  Rady Rodziców funkcjonującej w roku szkolnym 2016/2017.
Podziękowania za wkład pracy
oraz prezent dla szkoły na zakończenie swojej działalności.


Dyrektor SP w Stradomi W. składa serdeczne podziękowania
prezesowi firmy  B&D  Burchex panu Józefowi Burchardowi  
za ofiarowaną pomoc .
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Stradomi Wierzchniej
oraz Rada Pedagogiczna i pracownicy szkoły składają podziękowanie
Państwu Dorocie i Markowi Hejmej
za wkład pracy, pomoc, wsparcie i osobiste zaangażowanie
w funkcjonowanie szkoły.
Drodzy Nauczyciele!
Dziękujemy za wszystkie starania, które
wkładacie w nasze wychowanie i edukację.
Wierzymy, że Wasz wysiłek uczyni z nas
ludzi mądrych i szlachetnych.
Dziękujemy za codzienne, niezwykle trudne
i mozolne budowanie naszych wnętrz.
Zdajemy sobie sprawę, że na efekty Waszej
pracy trzeba będzie czekać długo i cierpliwie,
ale przyjdzie czas, kiedy stanie się ona widoczna.


Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składamy wszystkim Nauczycielom i Pracownikom Oświaty, najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności, satysfakcji z działań na rzecz wspólnego dobra oraz zadowolenia z trudnej i niezmiernie ważnej pracy- Uczniowie Szkoły Podstawowej w Stradomi Wierzchniej.
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Stradomi Wierzchniej,
uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły
składają serdeczne podziękowania
radnemu Rady Miejskiej  panu Wiesławowi Kapicy

za zaangażowanie w prace na rzecz szkoły.
Uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły
oraz Dyrektor SP w Stradomi Wierzchniej
składają podziękowania dla
Rady Rodziców
przy Szkole Podstawowej w Stradomi Wierzchniej
  za aktywne uczestnictwo
  w kreowaniu pozytywnego wizerunku placówki

oraz zaangażowanie w prace na rzecz szkoły.
Społeczność Szkoły Podstawowej
   w Stradomi Wierzchniej
sk
łada serdeczne podziękowania
so
łtysowi wsi Stradomia Wierzchnia
panu Markowi Lempertowi
oraz Radzie So
łeckiej za zakup bramek na boisko szkolne. 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego