Rzecznik praw ucznia - Szkoła Podstawowa w Stradomi Wierzchniej

Idź do spisu treści

Menu główne:

Rzecznik praw ucznia

O szkole

PODSTAWĄ DZIAŁANIA RZECZNIKA PRAW UCZNIA JEST
STATUT SZKOŁY I KONWENCJA PRAW DZIECKA


Najważniejsze uprawnienia zapisane w Konwencji o Prawach Dziecka (uchwalonej przez ONZ w 1989r., ratyfikowanej przez Polskę w 1991r.):
• prawo do życia i rozwoju,
• prawo do posiadania stanu cywilnego, tzn. do rejestracji po urodzeniu i do posiadania imienia i nazwiska,
• prawo do uzyskania obywatelstwa,
• wolność wypowiedzi, wyrażania poglądów i ich poszanowania stosownie do wieku dziecka,
• wolność od przemocy fizycznej lub psychicznej, wyzysku, nadużyć seksualnych, wszelkiego okrucieństwa,
• prawo do ochrony zdrowia,
• prawo do odpowiednich warunków życia,
• prawo do wypoczynku, rozrywki i zabawy,
• prawo do nauki,
• prawo do korzystania z dóbr kultury,
• prawo do informacji,
• prawo do znajomości swoich praw.


PLAN DZIAŁAŃ RZECZNIKA PRAW UCZNIALp.

Zadania do realizacji

Termin realizacji

1.

Omówienie aktów prawnych związanych z prawami i obowiązkami ucznia - Statut Szkoły, WSO, regulaminy.

Wrzesień

2.

Propagowanie wśród członków społeczności szkolnej wiedzy nt. praw ucznia, popularyzowanie postanowień Konwencji Praw dziecka i innych aktów z tego zakresu.

Udostępnianie adresów placówek działających na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.

Cały rok szkolny

3.

Współpraca z SU, pedagogiem szkolnym oraz psychologiem.

Cały rok szkolny

4.

Pełnienie roli pośrednika w sporach między uczniami oraz uczniami i nauczycielami; dążenie do ich rozwiązania.

Cały rok szkolny

5.

Obchody uchwalenia Konwencji Praw Dziecka.

Listopad

6.

Działania wynikające z potrzeb uczniów lub szkoły.

Cały rok szkolny

7.

Sporządzanie raportów z działalności rzecznika.

koniec semestru i roku szkolnego

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego