Zakończenie roku szkolnego 2018/2019 - Szkoła Podstawowa w Stradomi Wierzchniej

Idź do spisu treści

Menu główne:

Zakończenie roku szkolnego 2018/2019

Wydarzenia 2018/2019
 

Ani się nie obejrzeliśmy i już zakończył się kolejny rok szkolny.
W środę 19 czerwca w SP w Stradomi Wierzchniej odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego oraz  pożegnanie uczniów klasy VIII. Wśród zaproszonych osób gościliśmy m.in. Dyrektor Centrum Usług Wspólnych panią Monikę Zobek
Dubicką.
Znów po 20 latach przerwy pożegnaliśmy uczniów klasy VIII. Pani dyrektor Anna Kamińska wręczyła świadectwa z wyróżnieniem i nagrody książkowe uczniom, którzy rzetelnie wywiązując się ze swoich szkolnych obowiązków, osiągnęli tym samym bardzo dobre wyniki w nauce. Dyplomami nagrodzono również uczniów zdobywających wysokie lokaty na różnorodnych zawodach sportowych, osoby, które osiągnęły 100% frekwencję na zajęciach, a także dzieci chętnie biorące aktywny udział w akcjach ekologicznych przeprowadzanych na terenie naszej placówki. Podczas uroczystości wręczono też statuetkę Super Talent  Szkoły Podstawowej w Stradomi Wierzchniej w roku szkolnym 2018/2019. Ten zaszczytny tytuł otrzymał uczeń klasy ósmej
Dorian Bugaj, który dzięki swej pracowitości  uzyskał najwyższą średnią w szkole 5,1 oraz najlepiej napisał sprawdzian ósmoklasisty klasyfikując się w 9. staninie. Język polski 82%, matematyka 80%, język niemiecki 80%. Dorian otrzymał także nagrodę Burmistrza Miasta i Gminy Syców dla najlepszego absolwenta.
Ponadto w klasach I-VIII wyróżniono następujących uczniów:
Jakub Hejmej, Hanna Bossler, Aleksandra Spólna, Igor Kapica, Krystan Dawiec, Aleksandra Śliwińska, Jakub Świderski, Julita Tomczyk, Alicja Adamus, Bianka Gąska, Maja Strug, Wiktoria Witkowska,  Hanna Grieger, Julia Pawelska, Franciszek Szymczyk, Wojciech Wieloch, Maja Kołodziejczyk, Kornelia Jasik, Zofia Białek, Antonina Szymczyk, Bartłomiej Bugaj, Antoni Kozłowski.
Dzięki funduszom europejskim szkoła mogła realizować dwa projekty: Nasza szkoła. Nasza przyszłość oraz Szkoła Marzeń
projekt realizowany w szkołach wiejskich naszej gminy, a koordynowany przez SP w Stradomi Wierzchniej. Głównym celem projektu Szkoła Marzeń było zwiększenie szans edukacyjnych 213 uczniów ze szkół podstawowych w Stradomi, Działoszy oraz Drołtowic poprzez objęcie ich kompleksowym programem wsparcia w zakresie nowoczesnych metod edukacyjnych i rozwoju kompetencji kluczowych angażując w jego realizację 25 nauczycieli, wyposażenie sal dydaktycznych oraz podniesienie kwalifikacji kadry nauczycieli w okresie 09.2018 - 08.2019. dla szkól zakupiono tablety, tablice interaktywne, ozoboty, albumy książkowe, zestawy do eksperymentów, tablice do rozwoju koncentracji uwagi, kreatywności, tablice do map myśli. Wartość projektu to 407 876,25 zł.

Był to rok pełen nowych wyzwań, wielu sukcesów, kilku porażek, z pewnością był kolejną ważną kartą w księdze naszego życia.
Dziękujemy wszystkim przyjaciołom, którzy przez cały rok wspierali naszą szkołę.
Uczniom gratulujemy wielu wspaniałych wyników w nauce i życzymy udanych, a przede wszystkim bezpiecznych wakacji.

A teraz wszystkich czeka nagroda:
wakacje, wczasy, słońce, pogoda,
gorący piasek, szum morskiej fali,
kuszący zapach lasu z oddali.
A w lesie piękne ptaków piosenki
i chmurki lotne, i czysty błękit.
Pachnące kwiaty na łąkach w trawie,
kąpiel w jeziorze, łódka na stawie,
perlista rosa na listkach w borze,
złociste pola, rzeka i morze.

Do zobaczenia we wrześniu

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego