Konkurs przyrodniczy - Szkoła Podstawowa w Stradomi Wierzchniej

Idź do spisu treści

Menu główne:

Konkurs przyrodniczy

Wydarzenia 2017/2018

Dnia 06.06.2018 r. w Szkole Podstawowej w Stradomi Wierzchniej uroczyście podsumowano XV Regionalny Konkurs Przyrodniczo-Plastyczny "W wiejskiej zagrodzie". Celem konkursu było przede wszystkim promowanie dziecięcej twórczości plastycznej w szerszym środowisku oraz rozwijanie umiejętności dostrzegania i uwrażliwianie na piękno przyrody w najbliższym środowisku.
Na konkurs przysłano 375 prac z  wykonanych różnymi technikami 18 placówek oświatowych . Wyłoniono 184 laureatów. Komisja konkursowa przy ocenie pięknie wykonanych prac brała pod uwagę przede wszystkim pomysłowość, samodzielność i estetykę wykonania pracy.
Dyrektor Anna Kamińska podkreśliła, że nagrodzenie tylu uczniów jest możliwe tylko i wyłącznie dzięki przyjaciołom szkoły, którzy od lat wspierają placówkę. Dyrektor serdecznie podziękowała sponsorom:
 Burmistrzowi  Miasta i Gminy Syców pan Sławomir Kapica
 Pani minister Beacie Kempie
 Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Sycowie panu Bolesławowi Moniuszce
 Sołtysowi i Radnemu wsi Stradomia Wierzchnia pan Marian Lempert
 Nadleśnictwu Syców  
 Firmie Burchex Dworimex w Stradomi Wierzchniej
 Firmie Handlowo- Transportowej SOL- TRANS w Stradomi Wierzchniej
 Kołu Łowieckiemu „Hejnał”
 Proboszczowi  Parafii pw św. Bartłomieja ks.Tomaszowi  Hojeńskiemu
 Radnemu  Powiatu Oleśnickiego panu  Michałowi  Paterowi
 Panu Michałowi  Krzak
 Pan Wiesławowi Kapicy
 Piekarni i cukierni  pana Zbigniewa Buły  

Uroczystość rozpoczęła się krótkim występem artystycznym. Uczniowie przedstawili wiersz pt. „Pokłóciły się zwierzęta” Edyty Matłosz, którym wprowadziły przybyłych w klimat wiejskiego podwórka. Następnie dziewczynki z klas II-III zaprezentowały układ taneczny oraz akrobatyczny. Wielką atrakcją okazała się zagroda wiejska, która powstała przy szkole. W niej pojawiły się prawdziwe owce, króliki i kwoka z kurczętami.
„Serdecznie gratulujemy laureatom, a opiekunom dziękujemy za przygotowanie swoich uczniów. Dodatkowe podziękowania kierujemy pod adresem rodziców: pań Iwony Trzewik, Sylwii Tychańskiej, Marty Śliwińskiej, Marleny Węglarz, które także przyczyniły się do zorganizowania tego konkursu. Pamiętajmy o tym ,że polska wieś to niezaprzeczalne uroki - piękno natury, piękno zapisane w prostocie, w trudzie pracy człowieka” – powiedziała na zakończenie dyrektor szkoły Anna Kamińska.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego